TOPlist
Photography   Webdesign   World of Warcraft   Project   Films

                         „Myšlenky jsou svobodné jen do té doby, dokud je nevyslovíte.“

„Najdi zlomový okamžik ve svém životě, a pochopíš proč.“

„I Havlovy děti jsou trestány za pravdu“

Miroslav Kdýr„Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života.“

Robert Southey„Pochybování je počátek moudrosti.“

René Descartes

Viděl jsem, co jsem vidět nechtěl,
proč jsem tam tedy vůbec letěl?

Životem rozhořčen, přestože ubývá sil,
co asi cítilo, toť otázka mých chvil.

Včera to krásné bylo, dnes si nejsem jist,
zda mé myšlenky mají cit.

Snad pochopilo, to co jiní chápou,
ačkoli sestry stále tápou.

Asi to tak mělo byt,
mělo mi to něco dat, ale více vzít?

Pohladit co obvykle nehladím,
tím už čas nevrátím, ale srdce utiším.

Dnes v noci hvězdy září, na nebi je o jednu méně,
jméno nemělo, a teď už nezazáří.

Zda znám pravdu stále nevím,
on to ví, a já se to nikdy nedovím.

Za zvuku větru letím stále,
a svůj život musím žít dále.